تولیدات مراکز

محصولات قابل فروش دانشگاه فني و حرفه اي مازندران

 تابلوی ویترای

تابلوی ویترای

کار دست با استفاده از رنگ مخصوص شیشه؛ قابلیت اجرا در هر اندازه و هر مکان. قابل شست و شو..

700تومان قیمت بدون مالیات: 700تومان

آینه

آینه

..

80,000تومان قیمت بدون مالیات: 80,000تومان

تابلو

تابلو

..

150,000تومان قیمت بدون مالیات: 150,000تومان

تابلوی ویترای

تابلوی ویترای

کار دست با استفاده از رنگ مخصوص شیشه؛ قابلیت اجرا در هر اندازه و هرمکان. قابل شست و شو..

700تومان قیمت بدون مالیات: 700تومان

تذهیب با گواش

تذهیب با گواش

کوثر کردانیرشته نقاشیتذهیب با گواش آموزشکده قدسیه..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

تذهیب با گواش

تذهیب با گواش

مریم میرزادهرشته نقاشیتذهیب با گواش آموزشکده قدسیه..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

تکنیک آب و مرکب

تکنیک آب و مرکب

پریسا شعبانیرشته نقاشیتکنیک آب و مرکب آموزشکده قدسیه..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

تکنیک آبرنگ

تکنیک آبرنگ

مرجان رحمت آبادیرشته نقاشیتکنیک آبرنگ آموزشکده قدسیه..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

تکنیک رنگ و روغن

تکنیک رنگ و روغن

مهر آسا حمیدیرشته نقاشیتکنیک رنگ و روغن آموزشکده قدسیه..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

تکنیک رنگ و روغن

تکنیک رنگ و روغن

مهر آسا حمیدیرشته نقاشیتکنیک رنگ و روغن آموزشکده قدسیه..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

تکنیک رنگ و روغن

تکنیک رنگ و روغن

آیدا درودیرشته نقاشیتکنیک رنگ و روغن آموزشکده قدسیه..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

تکنیک رنگ و روغن

تکنیک رنگ و روغن

مائده حسینی نژادرشته نقاشیتکنیک رنگ و روغن آموزشکده قدسیه..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

تکنیک رنگ و روغن

تکنیک رنگ و روغن

مرجان رحمت آبادیرشته نقاشیتکنیک رنگ و روغن آموزشکده قدسیه..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

تکنیک رنگ و روغن

تکنیک رنگ و روغن

المیرا صادقیرشته نقاشیتکنیک رنگ و روغنآموزشکده قدسیه..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

تکنیک رنگ و روغن

تکنیک رنگ و روغن

مریم مهدی تباررشته نقاشیتکنیک رنگ و روغن آموزشکده قدسیه..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

نمایش 1 تا 15 از 39 (3 صفحه)